Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy?

„Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji, gdy jest zatrudniony na czas nieokreślony na 10/18 etatu? W wyniku porozumienia zmieniającego w okresie od 01.09.2017 r. do 12.02.2018 r. jego zatrudnienie wynosiło pełen etat i godziny ponadwymiarowe, gdyż zastępował nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia, zaś od 13.02.2018 r. do 25.02.2018 r. wymiar jego czasu pracy wynosił 4/18 etatu. Następnie kolejne porozumienie zmieniające określiło jego czas pracy na okres od 26.02.2018 r. do 08.04.2018 r. na pełen etat, a od 09.04.2018 r. do 31.08.2018 r. na 4/18 etatu. Nauczyciel domaga się średniej z wynagrodzenia za 10 miesięcy.”

Na wstępie należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie regulują kwestii …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.