Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi art. 53 ust. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Rozporządzenie przewiduje, że …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.