W 2018 r. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało 4173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2,0%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,6% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,8 p. proc. r/r). Podobnie jak w roku poprzednim najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (26,2%) oraz budownictwo (14,2%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3430,3 tys. osób (tj. 82,2% ogólnej liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach), a w podmiotach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 742,9 tys. osób (tj. 17,8%).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.