W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 804 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 29.03.2018 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 222).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.