Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.