Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2018 r. 42,00

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.