Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 r. 42,00

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.