„Od 02.06.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wycieczek szkolnych, ale wciąż pojawiają się wątpliwości, jak je prawidłowo interpretować. Kto może być opiekunem wycieczki? Jak powinien wyglądać regulamin wycieczki?”

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, dyrektor szkoły wyznacza opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Zgodnie jednak z ust. 2 tej regulacji w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. Jeżeli zatem realizacja programu wycieczki na tym nie ucierpi, to opiekunem wycieczki nie musi być nauczyciel. Co więcej, z przywołanych przepisów wynika, że nie musi to być pracownik szkoły.

W przypadku jednak  …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.