Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP określono w obowiązujących od dn. 02.05.2015 r. przepisach rozp. MPiPS z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.