Od 1 stycznia 2019 r. przy wyrejestrowywaniu pracowników należy uzupełnić kod przyczyny wyrejestrowania oraz podstawy prawne, dlatego nową wersję programu Płatnik (10.02.002) należy pobrać tylko w przypadku, gdy w pierwszej połowie stycznia 2019 r. zaistnieje konieczność wyrejestrowywania pracownika z ubezpieczeń. W nowej wersji programu Płatnik ZUS udostępnił zmieniony dokument ZUS ZWUA.

Ważne!
ZUS przypomina, aby przed pobraniem nowej wersji programu wykonać kopię bazy danych. Przed wykonaniem kopii należy upewnić się, czy pamiętamy hasło oraz ścieżkę dostępu do bazy danych. Hasła nie są przechowywane przez ZUS, dlatego też Zakład nie ma możliwości podania hasła do bazy danych swoich klientów.

Źródło: www.zus.pl