Jak podaje resort finansów, systematycznie rośnie również udział PIT w PKB: z 4,5% w 2014 r. do 5,2% w 2018 r. Tym samym PIT staje się coraz ważniejszym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

„Wzrost wpływów z PIT to m.in. efekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie działalności gospodarczej, ale także bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Dzięki zwiększonym wpływom z PIT możliwe było m.in. wprowadzenie tzw. zerowego PIT dla młodych, a także zaproponowanie obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc. i podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu pracownicy będą zarabiać więcej „na rękę”. Co istotne, zmianom w PIT towarzyszą równoległe działania uszczelniające w obszarze CIT” – powiedział wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

Najnowsze zmiany w PIT – obniżenie PIT z 18 na 17 proc. wraz z co najmniej dwukrotnym podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów – pozwolą na zmniejszenie kosztów pracy pracowników, a tym samym klina podatkowego, czyli łącznej kwoty podatków i składek. Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Tzw. zerowy PIT dla młodych obowiązuje od sierpnia 2019 r.

„Warto przypomnieć, że wzrost wpływów z PIT oznacza zarówno zwiększenie dochodów budżetu państwa, jak i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które w poważnym zakresie partycypują we wpływach z tego podatku. W 2019 r. łączny udział JST we wpływach z PIT to 49,93%” – wskazał wiceminister Kościński.

Wpływy z PIT w latach 2014-2018 wzrosły o 32,7 mld zł (z 78,1 mld do 110,8 mld zł), a udział w PKB wzrósł z 4,5% do 5,2%.

PIT
2014
2015
2016
2017
2018
I-VI 2019
Ogółem mld zł
78,1
83,1
89,3
97,6
110,8
57,0
Wzrost r/r mld zł
4,3
5,0
6,2
8,3
13,2
6,1
Dynamika %
105,9
106,4
107,5
109,2
113,6
112,0
2014
2015
2016
2017
2018
Udział PIT w PKB
4,5%
4,6%
4,8%
4,9%
5,2%

Źródło: MF