„Czy kwota ryczałtu samochodowego wypłacanego systematycznie co miesiąc zgodnie z podpisaną umową za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wchodzi do wyliczenia podstawy urlopu, ekwiwalentu za urlop oraz chorobowego?”

W tej materii uwagę należy skierować na zapisy zawarte w treści …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.