Highways Agencys Images are protected by copyright. This Image cannot be used without a license agreement. You must comply with the license applicable to the reproduction of this Image. Terms and Conditions at www.photos.highways.gov.uk

Czy w świetle nowych przepisów od 01.09.2018 r. nauczycieli jednostek niepublicznych będzie trzeba zatrudniać wyłącznie na podstawie umowy o pracę?

„Zmiany dotyczące sposobu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych niepublicznych i wprowadzenie Karty Nauczyciela. Jakie zmiany od września 2018 mają wejść w życie w temacie zatrudniania nauczycieli w placówkach niepublicznych na podstawie KN? Jakie przepisy będą dotyczyć pracodawcę zatrudniającego nauczycieli (teraz na podstawie Kodeksu cywilnego, umów zlecenia, umów cywilnoprawnych, a wprowadzenie obowiązku zatrudniania tylko na umowy o pracę)? Aktualnie zatrudniam 27 pracowników, w tym 20 to nauczyciele. Są zatrudnienie na umowę o pracę. Z Karty Nauczyciela np. realizujemy awans zawodowy – nauczyciele mogą w naszych placówkach taki awans realizować. Dodatkowo 13 nauczycieli jest zatrudnionych na umowy zlecenia, ponieważ mają u nas tylko kilka godzin w tygodniu. W jakim wymiarze nowe przepisy będą nas dotyczyć?”

W pytaniu chodzi zapewne o nową …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.