Co dokładnie zmieni się i w jakich przepisach?

W dniu 04.06.2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dn. 09.05.2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 957), jednakże nie wszystkie przepisy nowelizacji weszły w życie od razu. Na wyznaczenie daty wejścia w życie niektórych przepisów trzeba było czekać do chwili aż zakończą się konsultacje ze służbami i zgłoszą one gotowość do sprawdzenia wszystkich danych w bazie CEPiK.

W końcu od dziś – 01.10.2018 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi nie będzie już obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i aktualnej polisy OC.

Wynika to z uchylenia pkt 2 i 3 w art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nadal istnieje jednak obowiązek wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy i okazania go w razie kontroli drogowej.

Brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego samochodu i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oznacza m.in., że podczas kontroli drogowej nie będzie możliwości fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jednakże stosowna informacja zostanie odnotowana w Centralnej Ewidencji Kierowców systemu CEPiK, do którego dostęp będą mieli funkcjonariusze służb podczas przeprowadzanej kontroli, natomiast kierowca otrzyma, tak jak to było do tej pory, pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Konieczność okazania podczas kontroli drogowej tylko prawa jazdy kierującego nie oznacza jednak, że pozostałe dokumenty można wyrzucić do kosza. Na pytanie funkcjonariusza Policji czy innego organu kontroli kierowca powinien widzieć gdzie czy u kogo znajdują się te dokumenty. Ponadto nadal będą one potrzebne przy sprzedaży samochodu, podczas wizyty w stacji diagnostycznej, przy wyjeździe zagranicznym czy podczas załatwiania spraw urzędowych związanych z pojazdem.

A co w razie stłuczki bądź wypadku drogowego?

W razie niewielkich stłuczek, do których zazwyczaj Policja nie jest wzywana, wystarczające będzie spisanie oświadczenia i numerów tablic rejestracyjnych pojazdu sprawcy, aby później poszkodowany mógł sprawdzić w bazie UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), czy samochód sprawcy kolizji był ubezpieczony w chwili zdarzenia i w jakim zakładzie ubezpieczeń. Te dane może sprawdzić każdy i to za darmo na stronie internetowej UFG.

Z pewnością wejście w życie nowych przepisów stanowi znaczące ułatwienie dla kierowców, zwłaszcza dla tych zapominalskich bądź w przypadku, gdy np. wśród domowników kluczyki do samochodu przekazywane są „z rąk do rąk”.

Z drugiej strony należy się jednak spodziewać, przynajmniej w początkowym okresie, zanim wszyscy bądź prawie wszyscy kierowcy dowiedzą się o możliwości sprawdzenia ubezpieczenia pojazdu w bazie UFG (zwłaszcza chodzi tutaj o osoby starsze, które nie korzystają z Internetu), że funkcjonariusze Policji będą mieli znacznie więcej pracy, ponieważ będą wzywani do każdej najmniejszej stłuczki.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.

oprac. m/ mos/