Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U z 2017 r., poz. 664), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.