36629617 - happy young woman talking cell phone in front of colosseum in rome, italy

„Jak powinnam postąpić w następującym przypadku: nauczycielka zatrudniona 01.09.2014 r. na czas nieokreślony. Urodziła córkę dnia 02.01.2017 r. Od tego momentu do 21.05.2017 r. – urlop rodzicielski. Od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. – urlop macierzyński. Od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. – urlop wychowawczy. Złożyła wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, wskazując jako termin 01.09.2018 roku. Czy w tym przypadku należy się pracownikowi urlop wypoczynkowy, jeśli tak, to jak go obliczyć?”

Stosownie do …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.