Highways Agencys Images are protected by copyright. This Image cannot be used without a license agreement. You must comply with the license applicable to the reproduction of this Image. Terms and Conditions at www.photos.highways.gov.uk

„Od 12 lutego bieżącego roku planuję zatrudnić nauczyciela kontraktowego na zastępstwo nieobecnego nauczyciela, któremu udzieliłam urlopu zdrowotnego do dnia 21.12.2018 r. Czy mogę podpisać z nim umowę zawierając w niej informację >umowa zawarta na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela, nie dłużej niż do 21.12.2018 roku?< A jeżeli taki zapis jest możliwy to co zrobić z nadmiarowym urlopem, który temu nauczycielowi nie będzie przysługiwał? Zaznaczam, że zatrudniam go już po feriach, więc przysługujący mu urlop za ten rok szkolny to będzie 5 mięsiecy razy 5,6 = 28 dni. Natomiast przy podpisaniu umowy j.w. będzie to urlop za dwa miesiące wakacji tj. 8 tygodni (56dni). Wynika z tego, że 28 dni otrzymałby bezprawnie, czy tak? I czy jest to w ogóle możliwe? Czy też może powinnam podpisać z nim umowę do 22 czerwca (koniec roku szkolnego), wypłacić ekwiwalent za 28 dni przysługującego urlopu i zatrudnić go ponownie od 1 września wiedząc, że nauczyciela urlopowanego nie będzie do 21 grudnia?”

Nauczyciel zatrudniony w jednostce feryjnej na okres …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.