„Sprawa dotyczy wskazanego w rozporządzeniu w sprawie służby bhp rocznego stażu dającego uprawnienia specjalisty ds. BHP w kontekście zatrudnionego przeze mnie pracownika. Czy pracownik odbywający staż w mojej firmie zatrudniającej pięciu pracowników po roku pracy otrzyma uprawnienia nadające tytuł specjalisty ds. BHP? Czy pojawiają się również wyroki sądowe na takie sprawy? Pracownik posiada wykształcenie wyższe o kierunku BHP na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Treść rozporządzenia: Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.”

Pracownik opisany w pytaniu …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.