W Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r. pod pozycją 1109 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.