Strona główna Tagi Zasiłek dla bezrobotnych

Tag: zasiłek dla bezrobotnych

Kiedy bezrobotny nie otrzyma zasiłku

Pracownik, którego zatrudnienie ustało, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie zawsze uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać...

Luka w przepisach o postojowym

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...

Rozp. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dz.U. 2020.667 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Rejestracja w urzędzie pracy – komunikat MRPiPS

Resort pracy wydał komunikat dla Urzędów Pracy, dotyczący rejestracji w up. W odniesieniu do pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego...

Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020 roku?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020...

Opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Zasiłki dla bezrobotnych – wyższe kwoty od 1 czerwca br.

W Monitorze Polskim z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 417 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości...

Zasiłki dla bezrobotnych – nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 15 maja 2018 r. pod pozycją 475 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zasiłku...

Opiekunowie osób niepełnosprawnych po śmierci podopiecznych otrzymają świadczenie przedemerytalne

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, której projekt przygotował...

Popularne

Najnowsze