Strona główna Tagi Transport

Tag: Transport

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Drogi Przyszłości”

Konkurs został przygotowany z okazji jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej, a jednym z jego celów jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego...

Korekta VAT po terminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

Pracodawcy: ryczałt za zaległe diety kierowcy i czas pracy

„Na jakiej podstawie powinno się wypłacić ryczałt za zaległe diety, aby dokument mógł być zaksięgowany i nie mógł być zakwestionowany przez urząd skarbowy? Czy...

Działalność gospodarcza prowadzona z kampera, a podatek dochodowy

Czy Kamper może służyć jako biuro? A jak z kosztami podatkowymi? „Firma prowadzi działalność w zakresie przeprowadzania szkoleń na terenie całego kraju. Aby zaoszczędzić na...

Będzie nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu...

Czas pracy kierowców – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

PFRON: pracownicy transportu zostaną przeszkoleni

26 lipca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z PFRON umowę dotyczącą szkoleń dla pracowników transportu zbiorowego. Dzięki niej około 5 tys. pracowników...

Umowa zlecenie i wynagrodzenie

„Wykonuję pracę na umowę-zlecenie u zleceniodawcy na miejscu w określonych godzinach i pod jego nadzorem. Czy jako zleceniobiorca mogę oczekiwać zwrotu środków finansowych koniecznych...

Transport międzynarodowy i praca kierowców

„Czy odpoczynek dobowy kierowcy ADR w kabinie cysterny jest wliczany do jego czasu pracy?” Zgodnie z ... (...) rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

Uwaga przedsiębiorcy – nowa forma czasowej rejestracji

Wraz z powyższymi przepisami wchodzą w życie dwa rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury, w tym rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat...

Popularne

Najnowsze