Strona główna Tagi Refundacja

Tag: refundacja

Pracodawcy: Praktyczna nauka zawodu

„Gdzie można uzyskać refundację kosztów pracownika (instruktora praktycznej nauki zawodu) przedstawionej w rozporządzeniu MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu? 1....

Refundacja z FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – ogłoszono zmiany w rozporządzeniu

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2019 r. pod pozycją 1395 opublikowano rozp. stanowiące nowelę do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – aktualne przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2019 r. pod pozycją 1218 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został...

Refundacja za okulary dla nauczyciela

„W szkole zatrudniam kierownika praktycznej nauki zawodu, który część swoich zadań wykonuje przy komputerze. Czy z dotacji oświatowej mogę częściowo zrefundować koszty zakupu okularów?" Zgodnie...

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – projekt zmian w rozporządzeniu

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń...

Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo dla przedsiębiorców przewiduje szczególnego rodzaju ulgę dla przedsiębiorców (wyłącznie osób fizycznych), które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie co najmniej...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – nowe wzory wniosków

Z dniem 28 czerwca br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych polegające na określeniu nowych wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne dotyczących wypłaty refundacji...

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1905 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019...

Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1395 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Opracowano...

Popularne

Najnowsze