Strona główna Tagi Kodeks pracy

Tag: Kodeks pracy

Dochodzenie roszczeń związanych z nierównym traktowaniem przed i po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

Jednym ze skutków rozróżnienia nierównego traktowania będącego jednocześnie dyskryminacją oraz niebędącego dyskryminacją było zróżnicowanie zasad dochodzenia roszczenia – a korzystniejsze zasady dotyczy wyłącznie pracowników...

Porozumienie zmieniające warunki pracy

„Czy pracownikowi na dwa lata przed uzyskaniem wieku emerytalnego można za zgodą stron zmienić umowę z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas...

Przyczyny dyskryminacji – przed i po nowelizacji Kodeksu pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub...

Czym różni się bezpośrednie i pośrednie nierówne traktowanie?

Nierównym traktowaniem jest dyskryminowanie pracownika w jakikolwiek sposób, z przyczyn określonych w Kodeksie pracy dotyczących m.in. cech osobistych cech i właściwości danej osoby np....

Zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu nierównemu traktowaniu” oraz dyskryminacji – co oznacza w praktyce?

Przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy rozróżniane były dwa rodzaje niedozwolonego zachowania pracodawcy – polegające na nierównym traktowaniu oraz dyskryminacji. Kryteria pozwalające uznać dane zachowanie...

Szkolenia pracownicze z pierwszej pomocy przedlekarskiej

„Czy pracownikom, którzy pracują na trzy zmiany i zostali skierowany na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie trwa od 9.00-14.00) a według grafiku pracują...

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące równego traktowania – rozszerzenie katalogu przesłanek uznawanych za dyskryminacyjne

W przepisach dotyczącym równego traktowania ustawodawca wprowadził wręcz kosmetyczną zmianę – wykreślił jedno ze sformułowań. W praktyce nowelizacja ta przynosi poważne zmiany. Należy podkreślić,...

Zmiany w prawie pracy – co czeka nas w najbliższym czasie?

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające...

Zakaz konkurencji w placówkach oświatowych i bezpieczeństwo firmy

„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe. Jestem zmuszona zatrudnić wicedyrektora w szkole. Zatrudniam osobę, która przejmie większość moich codziennych szkolnych obowiązków. Jest to...

Kodeks pracy z omówieniem zmian – stan prawny na 7 września 2019 – e-book

Od września będą obowiązywały zmiany przepisów wprowadzone w ustawie  – Kodeks pracy, które wynikają z ustawy z: dnia 16 maja 2019 r. o zmianie...

Popularne

Najnowsze