Strona główna Tagi Kodeks postępowania administracyjnego

Tag: Kodeks postępowania administracyjnego

Nieruchomości i budownictwo: Kto może mieć dostęp do projektu budowy?

„Czy urząd (wydział architektury i budownictwa) możne wydać (skopiować cały projekt budowlany) na prośbę sąsiada, który nie był stroną w postępowaniu lub był stroną,...

Roboty budowlane i zawiłości prawne

„Bardzo dziękuję Państwu za poprzednią odpowiedź, w załączeniu wspomniane dokumenty: pismo, samo pełnomocnictwo w oryginale zostawiłem na miejscu. Nawiązując do sprawy, mam pytania: Czy...

Nadanie pisma w UE równoznaczne w skutkach z nadaniem w Polsce

Ustawa wprowadza zmianę art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r....

Kodeks postępowania administracyjnego – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2018 r. pod pozycją 2096 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Reforma Karty Nauczyciela: Postępowanie dyscyplinarne (część 14/22)

Zgodnie z ... (...) art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje...

K.p.a. – wymeldowanie

„Należy wezwać świadków i przesłuchać ich na temat strony kiedy zamieszkiwała itp. Czy urząd, który nie jest organem prowadzącym postępowanie tylko ma przesłuchać świadków...

Pomoc społeczna: prawo do świadczeń dla osób bezdomnych

"W dniu 21.09.2017 roku do szpitala w Zielonej Górze został przyjęty bezdomny, który ostatni meldunek miał na terenie naszej gminy (Gmina Bytnica). Bezdomny ten...

Uwaga! Zmiana prawa dla nas wszystkich – sprawdź koniecznie

Duża reforma prawa administracyjnego. Nowe prawo: od czerwca 2017 roku obowiązują istotne zmiany w K.p.a. Najważniejsze prezentujemy w poniższej publikacji. W dniu 01.06.2017 r. weszła...

Kodeks postępowania administracyjnego – nowa wersja przepisów

W aktualnej wersji k.p.a. uwzględniono zmiany wynikające z: 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 868) do kwietnia 2017 r....

Zasiłek okresowy

"Proszę o zweryfikowanie podstawy prawnej do przyznania zasiłku okresowego. Na podstawie art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 pkt …., art. 8 ust....

Popularne

Najnowsze