„Stowarzyszenie prowadzi publiczną szkołę podstawową i zatrudnia w niej dyrektora szkoły. Teraz otwiera przedszkole i chce zatrudnić w nim dyrektora. Dyrektorem ma być ta sama osoba która, jest dyrektorem w szkole. Dyrektor szkoły ma umowę o pracę na cały etat. Czy stowarzyszenie może zrobić aneks do tej umowy zmniejszając etat na 1/2 i jednocześnie zawrzeć drugą umowę na 1/2 etatu jako dyrektor przedszkola? Nadmienię, iż przedszkole i szkoła znajdują się w jednym budynku więc adres jest taki sam, ale przedszkole i szkoła to odrębne jednostki. W szkole zatrudniony jest nauczyciel języka angielskiego, który teraz ma uczyć 2 godziny w przedszkolu. Czy powinno zrobić się aneks do umowy nauczyciela wskazując drugie miejsce pracy jako przedszkole z wymiarem godzin 2 tygodniowo, czy zawrzeć drugą umowę o pracę?”

Charakter pracy dyrektora …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.