Począwszy od 18 kwietnia br. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą antykryzysową”, zawiera przepisy określające specjalny sposób postępowania w przypadku szkoleń BHP w okresie epidemii.

Przepisy regulujące powyższe kwestie, czyli art. 12e, zostały wprowadzone do ustawy antykryzysowej na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV – 2 (Dz.U. poz. 695).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.