Wśród polskich firm świadczących usługi na unijnym rynku i delegujących w tym celu swoich pracowników za granicę rośnie poczucie niepewności. Dzieje się tak za sprawą nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników, a niebawem kilku kolejnych regulacji. Pytania pojawiają się w krajach zarówno tzw. Starej, jak i Nowej Unii – od strony usługodawców, ale i klientów. Czy nowe zaostrzone przepisy rozwiążą problemy  przywrócą poczucie sprawiedliwości? Czy polskie firmy utrzymają konkurencyjność?
Czy będzie mniej nadużyć? Na ten temat debatują najlepsi europejscy eksperci zgromadzeni na VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, który rozpoczął się 14 marca w Krakowie.   

Gośćmi specjalnymi kongresu są: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka oraz Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Ponadto na VI EKMP zorganizowano „Wioskę Ekspertów”  specjalną strefę, w której przedstawiciele biznesu mogą uzyskać bezpłatne indywidualne konsultacje prawne u wybranych ekspertów – prawników, doradców podatkowych i Partnerów EKMP, m.in. ekspertów ZUS, PIP, prawników.

— Mam nadzieję, że goście kongresu, czyli w znacznej mierze przedsiębiorcy – praktycy delegowania, otrzymają tutaj konkretną i aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, ich prawidłowej wykładni jak również środków, które nie mogą być uznane za zgodne z tymi przepisami i którym mają prawo się przeciwstawić. Pamiętajmy, że Polska jest liderem delegowania – ogółem 20% wszystkich delegowanych pracowników w Unii pochodzi z Polski – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii otwierając kongres.

Zmiany zachodzące na unijnym rynku usług dotkną zarówno firmy świadczące usługi i ich pracowników, jak i klientów za granicą. Ciężko przewidzieć konsekwencje wszystkich zmian, jednak już teraz pojawiają się poważne wątpliwości i pierwsze przeszkody.

— Wspólny rynek jest największym osiągnięciem wspólnoty europejskiej. Jednak strach przed eurosceptycznym populizmem spowodował, że Komisja Europejska skupia się dzisiaj głównie na działaniach, które mają nie tyle rozwiązać problemy, co przywrócić poczucie sprawiedliwości wśród obywateli starej piętnastki. Żeby ten cel osiągnąć Bruksela jest skłonna przymykać oko na gospodarczy protekcjonizm. Przykładem tego są nowe zaostrzone regulacje dotyczące delegowania pracowników. W bogatych krajach zachodniej Europy od dawna słychać było niezadowolenie z europejskiej ekspansji polskich firm usługowych z branży budowlanej, transportowej i wielu innych. Regulacje ograniczające tą ekspansję są promowane pod hasłem ochrony pracowników, niemniej ich celem jest ograniczenie konkurencyjności firm usługowych z Europy Centralnej i Wschodniej – mówił Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy, która zorganizowała Kongres.

Gościem specjalnym VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy będzie prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która poruszyła temat regulacji unijnych w zakresie zabezpieczenia społecznego. Szczególną uwagę zwróciła na wchodzące w lipcu 2019 roku wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów (EESSI) między instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich.

gr, źródło: ekmp