„Sprzedaż samochodu będącego współwłasnością i wprowadzonego do jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dostała w formie darowizny 1/2 samochodu osobowego od brata w listopadzie 2016 r., (drugim właścicielem jest ojciec). Samochód został wprowadzany oświadczeniem do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej, a w lutym 2017 r. został zamortyzowany jednorazową amortyzacją (kwota za 1/2 samochodu poniżej 3.500 zł). W październiku samochód został zdjęty z działalności gospodarczej i sprzedany osobie fizycznej na umowie kupna-sprzedaży. Czy prawidłowym jest ujęcie w przychodach firmy kwoty stanowiącej 1/2 wartości sprzedaży? Czy w związku z tym, że samochód wrócił do majątku osobistego współwłaściciela i dopiero wtedy został sprzedany, czy prawidłowym jest sprzedaż na umowie kupna-sprzedaży? Czy powinna być wystawiona faktura sprzedaży z VAT 23% na połowę samochodu?”

Zdaniem Autora, z uwagi na to, że samochód został sprzedany po uprzednim wycofaniu go ze środków trwałych działalności gospodarczej, czyli …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.