Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa określa ustawa o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.