Wymagane kwalifikacje nauczyciela do pracy w przedszkolu.

„Czy można zatrudnić w przedszkolu na stanowisku nauczyciela (w przedszkolu integracyjnym np. nauczyciela wspomagającego) absolwenta studiów licencjackich na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielską) jeżeli w suplemencie do dyplomu, w informacjach o uprawnieniach zawodowych znajduje się informacja, że „jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej oraz wychowawcy w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych” i dalej „absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych itp”? Na jakim stanowisku może być zatrudniona taka osoba?”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.