„Proszę o pomoc w następującej sprawie: dnia 12.04.2020 r. zmarł nasz pracownik, który posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale nie miał przyznanej renty. Pracownik od dłuższego czasu przebywał w szpitalu. Był nieżonaty i bezdzietny, ma rodziców (wiek pow.50 lat), z którymi nie dzielił gospodarstwa domowego (mieszkał sam). Komu należy wypłacić zasiłek i ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy należy i komu wypłacić odprawę pośmiertną? Czy wynagrodzenie za kwiecień doliczyć do przychodu zmarłego pracownika i wystawić PIT-11, czy potraktować je, jako przychód osób uprawnionych i im wystawić PIT? Jakie dokumenty powinni przedłożyć uprawnieni w celu wypłaty należnych świadczeń? Czy na liście płac za kwiecień powinien figurować zmarły pracownik, czy osoby uprawnione?”

Przepis …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.