Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1669), która obejmuje zmiany do innych aktów prawnych. Jednym z nich jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1155), zwana dalej „u.s.m.p.”.

Ustawa wprowadzająca z dnia 3 lipca 2018 r. ma na celu dostosowanie przepisów krajowego systemu prawnego do postanowień zawartych w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), która wchodzi w życie, z kilkunastoma wyjątkami, z dniem 1 października 2018 r. (por. art. 1 i art. 2 ustawy wprowadzającej z dnia 3 lipca 2018 r.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.