„Pracodawca kwestionuje istnienie w zakładzie pracy dwóch związków zawodowych ze względu na sposób opłacania składek. Pracownik deklaruje przynależność do dwóch związków zawodowych na dwóch niezależnych deklaracjach. Złożył upoważnienie do działu wynagrodzeń o potrąceniu składki na jeden z dwóch związków – organizację zakładową (procent od zarobków). Złożył również deklarację o zgodzie na opłacenie składki na drugi związek zawodowy – organizację reprezentatywną, z potrąconych w ramach upoważnienia środków (kwota złotówkowa). Na wniosek organizacji ZZ pracodawca przelewa środki na dwa związki (dwa konta) jednocześnie kwestionując przynależność osób do związku reprezentatywnego. ZZ reprezentatywny posiada postanowienie sądowe o jego reprezentatywności. Czy pracodawca ma prawo kwestionować istnienie ZZ reprezentatywnego? Czy pracodawca może traktować jego istnienie wybiórczo tj. np. pomijać jego członków przy rozdziale środków w ramach ZFŚS?”

Zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.