Dyrektor

Nauczyciele

Nowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. i określa: ... szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności...

Zmiany w Karcie Nauczyciela – milionowe oszczędności na wypłatach dla nauczycieli

Podstawowa ścieżka awansu zawodowego zostanie wydłużona z 10 do 15 lat. Z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu...

Uczniowie

Samorząd

Samorządy: bezpłatny dowóz uczniów do szkół

W jakich sytuacjach przysługuje dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków? Od 01.09.2017 r. tak jak dotychczas gminy będą musiały zapewnić bezpłatny transport do ... (...) szkół...

Projekty aktów prawnych

Specjalny dodatek dla wyróżniających się nauczycieli

Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia ... (...) nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach