Dyrektor

Nauczyciele

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

„W przedszkolu został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Chce rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego czy musi mieć podpisana umowę na dwa lata...

Ocena pracy nauczyciela – przepisy opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 1133 opublikowano rozporządzenie MEN z dn. 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny...

Uczniowie

Samorząd

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to ... (...) zgodne z rozporządzeniem...

Projekty aktów prawnych

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach cz. 2

Oto jakie nowości znalazły się w projekcie tego aktu ... (...) wykonawczego: W nawiązaniu do części 1, ponadto w projekcie znalazły się nowe regulacje dotyczące: obowiązku...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach