Dyrektor

Zmiany w sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Od 01.09.2017 r. zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego regulują: ustawa – Prawo oświatowe oraz nowe, bo wydane... (...) na jej podstawie rozporządzenia: MEN z...

Nauczyciele

Praca nauczycieli

"Czy istnieje podstawa prawna, która umożliwia prowadzenie w tej samej klasie jednego przedmiotu przez dwóch nauczycieli? Bez podziału na grupy np. jeden ma 3...

Na czym polega praca nauczycieli wspomagających?

„Jak powinna wyglądać praca no i jak kształtować się płaca nauczyciela wspomagającego stażystę? Na umowie mam 22 godziny.” Zgodnie wyrokiem NSA z dn. 01.10.2013 r.,...

Uczniowie

Samorząd

Samorządy: forma zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół

W jakiej formie organ prowadzący powinien zatwierdzać arkusze organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych? Jaką rolę spełnia tu organ nadzorujący, a jakie kompetencje ma...

Projekty aktów prawnych

Finansowanie zadań oświatowych na 2018 rok

Sejm 27.10.2017 r. przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany... (...) w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach