Dyrektor

Oświata: zatrudnianie dyrektorów

Czy można zatrudniać nauczycieli i dyrektorów na umowy zlecenie? „Czy w przedszkolu niepublicznym dyrektor od spraw dydaktycznych może być zatrudniony na umowę zlecenie?” Należy unikać umów...

Nauczyciele

Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie konsultacyjne w MEN

W jaki sposób zapewnić uczniom w szkole bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo oraz w jaki sposób wspomóc dyrektora w realizacji tego zadania? Nad tymi zagadnieniem dyskutowali...

Koniec roku szkolnego

Życzenia od minister edukacji na zakończenie zajęć szkolnych. Drodzy Uczniowie, zakończył się rok szkolny 2016/2017. Za wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś jesteście...

Uczniowie

Samorząd

Projekty aktów prawnych

Edukacja: nowe finansowanie

Finansowanie zadań oświatowych – znamy projekt ustawy. MEN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Obejmuje on zmiany w...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach