W dniu 16.05.2018 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości składkowych i podatkowych nie zmienią się.

To już kolejny miesiąc, kiedy RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.
W związku z tym stopy procentowe będą nadal wynosić:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

Oznacza to, że na tym samym poziomie zostaną:

  • odsetki od zaległości podatkowych,
  • obniżone odsetki od zaległości podatkowych,
  • stawka opłaty prolongacyjnej.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie bardzo niska. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na obecnym poziomie. RPP potwierdziła też, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione do końca trzeciego kwartału br.

g.r.