Czy pracodawca może stosować różne stawki wynagrodzeń dla swoich pracowników, którzy wykonują jednakowe obowiązki służbowe?

„Równe traktowanie w wynagradzaniu pracowników. Czy pracodawca zatrudniając osoby, które otrzymują takie same stanowisko, taki sam zakres obowiązków (opis stanowiska pracy) może różnicować stawki wynagrodzeń, biorąc pod uwagę miękkie kompetencje pracowników? W jaki sposób należałoby to udokumentować oraz uzasadniać i czy jest to konieczne, czy wystarczą oceny pracowników, jakich dokonują ich przełożeni?”

Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedna z podstawowych zasad prawa pracy ujętych w przepisach Kodeksu pracy. Warto zwrócić uwagę na …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.