Celem inicjatywy resortu edukacji „Razem na Święta” jest pomoc innym oraz budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

W zeszłym roku w akcji wzięło udział ponad 6 tys. placówek w Polsce i za granicą (szkoły polonijne). Minister Edukacji Narodowej w dedykowanym liście namawia do aktywnego uczestnictwa również w tej edycji:

– Wiem, że tysiące uczniów na co dzień angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne. W wielu szkołach funkcjonują kluby i koła wolontariatu, które realizują działania zasługujące na prawdziwe uznanie. Chciałbym, aby te wspaniałe inicjatywy zostały wzmocnione szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy najwięcej osób oczekuje na pomoc. Jestem przekonany, że wsparcie, jakie otrzymają one od uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są same i zawsze jest ktoś o nich pamięta – napisał Dariusz Piontkowski.

Jak zgłosić szkołę/przedszkole/placówkę oświatową?

Aby wziąć udział w akcji, należy przesłać do 19 grudnia do godz. 12.00 ankietę zgłoszeniową (widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej – zakładka „ANKIETA”). Ankietę może wysłać dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

W przypadku szkół polonijnych i polskich szkół za granicą, zgłoszenia należy wysyłać na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sekretariat@orpeg.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwę i typ przedszkola/szkoły/placówki oświatowej,
– szacowaną liczbę uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji,
– przykłady inicjatyw realizowanych w ramach akcji „Razem na Święta”.

„Razem na Święta” – co można zrobić?

Jak czytamy na stronie MEN, w ramach akcji „Razem na Święta” uczniowie i nauczyciele mogą:

  • przygotować i przekazać własnoręcznie wykonane upominki i kartki świąteczne seniorom ze swojego najbliższego otoczenia czy pacjentom lokalnych szpitali/hospicjów.
  • pomóc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach,
  • zorganizować przedświąteczne spotkanie (np. koncert kolęd) dla lokalnej społeczności,
  • odwiedzić emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły,
  • zorganizować zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt,
  • czy też wesprzeć organizację oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Wspomniane wyżej działania są jednak tylko przykładami inicjatyw, które mogą podjąć szkoły. Ministerstwo zachęca do przedstawiania autorskich pomysłów.

Akcja w mediach społecznościowych i na stronach internetowych będzie funkcjonowała pod znacznikiem #RazemNaŚwięta. Każda szkoła, przedszkole i placówka oświatowa, która weźmie udział w inicjatywie, otrzyma pamiątkowy dyplom.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl