Od dnia 15 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy wykonawcze określające m.in. tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy.

Nowe zapisy zostały zawarte w rozp. MRPIPS z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 667), które wydano na podstawie upoważnienia z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.