Czy pracodawca może sam wydać regulamin wynagradzania bez uprzednich negocjacji ze związkami zawodowymi?

„Czy tylko projekt regulaminu wynagradzania przedstawiony przez pracodawcę podlega negocjacjom ze stroną społeczną, czy związki zawodowe mogą również przedstawić swój projekt regulaminu wynagradzania do negocjacji? W firmie nie ma układu zbiorowego pracy, podstawą są regulaminy.”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.