Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych została odrębnie uregulowana, ze względu na specyfikę pracy chronionej, w ustawie z   dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.