Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży odnosi się także do umów, których termin zakończenia przypada przed planowaną datą porodu. W myśl przepisu art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.