Obecnie obowiązująca regulacja dotycząca przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, tj. art. 292 k.p., wzbudza liczne wątpliwości, które były dotąd rozstrzygane w drodze orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy (SN). Aby zapewnić jednolitość zapisów ustawowych z linią orzeczniczą SN, postanowiono zmienić – w ramach noweli k.p. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) – wspomniany na wstępie przepis.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.