Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca (0,1 pkt proc) i wynosiło 6440,9 tys. osób (w grudniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6396 tys. osób). W porównaniu do stycznia 2019 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 1,1 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w styczniu 2020 r., to zanotowano znaczny spadek wynagrodzeń o 5,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w styczniu wyniosło 5282,80 zł, podczas gdy w grudniu 2019 była to kwota 5604,25 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń o 7,1 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 7,1 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w styczniu 5282,72 zł, podczas gdy w grudniu 2019 r. wyniosło 5603,66 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku spadła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 5,7 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac: gr.