INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2020 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 19 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. (data wpływu 25 czerwca 2020 r.), ponownie uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2020 r. (data wpływu 4 sierpnia 2020 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 23 lipca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.370.2020.1.KK (doręczone Stronie w dniu 24 lipca 2020 r.), uzupełnione pismem z dnia 7 września 2020 r. (data wpływy drogą elektroniczną e-PUAP 7 września 2020 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2020 r. (data wpływu 18 września 2020 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 11 września 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.370.2020.2.KK (doręczone Stronie w dniu 11 września 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z korekty faktur zaliczkowych – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.