„W nawiązaniu do ostatniej odpowiedzi na zadane przez nas pytanie dotyczące dodatku stażowego naszego pracownika proszę o ustosunkowanie się również do czasookresu odnoszącego się do umowy dzierżawy tj. 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik; 2017-02-23 do 2017-05-07 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik. Czy podane czasookresy wliczane będą do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze tj. prawo do dodatku stażowego. Jednocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi, które z wszystkich omawianych okresów wliczane będą do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej.”

Do stażu pracy należy również wliczać pracę w gospodarstwie rolnym, która przypada na okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem NSA …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.