„Nasz pracownik jest zatrudniony od 01.01.2004 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy w dniu 31.12.2018 r. Z jakiego okresu powinnam wyliczyć podstawę wymiaru nagrody? Czy wynagrodzenie za grudzień powinnam ująć w podstawie, czy wyliczyć z 12 m-cy poprzedzających miesiąc wypłaty nagrody? Nadmienię, że wynagrodzenie za grudzień będzie wypłacone 28.12.2018 r. (wyjątkowo, bo zazwyczaj ostatniego dnia miesiąca), a zgodnie z regulaminem wynagradzania, nagrodę jubileuszową wypłaca się w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia przypadającym po dacie ustalenia jej wysokości. Czy nagrodę wypłacić wraz z wynagrodzeniem 28.12.2018 r., czy w dniu 31.12.2018 r.? Jeżeli wcześniej, to czy będzie konieczne jej oskładkowanie?”

Nagrody nie dla wszystkich

Przede wszystkim warto zaznaczyć na wstępie, że nagroda jubileuszowa …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.