„W wytycznych dotyczących ewidencjonowania czasu pracy jest zapis, aby wymienić rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności od pracy. Co wchodzi w zakres zwolnień od pracy, a co do usprawiedliwionych nieobecności? Czy jeśli pracownik w dniu pracy jest na szkoleniu BHP lub badaniach okresowych to można wpisać godziny pracy i czas pracy zgodnie z harmonogramem tak jakby pracował, czy są to nieobecności usprawiedliwione?”

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.