„Pracodawca płaci pełen ZUS, czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego (jako przedsiębiorcy) należy mu się ulga w opłacaniu FP przez okres 36 miesięcy, tak jak to jest w przypadku pracowników?”

Rzeczywiście, za pracowników, którzy powracają z urlopu związanego z rodzicielstwem pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przez 36 miesięcy. Okres ten liczy się począwszy od …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.