„W jednostce jest wypłacany pracownikom raz na rok w listopadzie ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Wysokość ekwiwalentu dla każdego pracownika ustala pracownik kadr, który przyjmuje średnią aktualną cenę rynkową poszczególnych elementów ubioru. Czy jest to ekwiwalent za odzież i w związku z tym zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie powinien podlegać składkom ZUS czy pomimo nazwy „ekwiwalent” powinien być uznany za ryczałt, ponieważ nie jest wypłacany w wysokości faktycznie poniesionych kosztów pracowników i podlegać oskładkowaniu ZUS?”

Obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej przewidzianej do stosowania na danym stanowisku pracy, a także m.in. jej pranie – co do zasady – spoczywa na pracodawcy. Natomiast w przypadku gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika. I tutaj warunkiem jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.