Young Asian businesswoman or HR manager sitting at table in office, holding application form of candidate and reading it

„Z jakiego typu zwolnieniem z pracy mamy do czynienia (tzn. grupowym czy indywidualnym), jeżeli pracodawca w wystawionym świadectwie pracy napisał, iż „stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę – art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 10 ust.1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”. W firmie obecnie jest 308 pracowników. W miesiącu zwalnianych jest powyżej dwudziestu pracowników. Co przysługuje pracownikowi z tytułu powyższego zwolnienia?”

Tematykę tzw. zwolnień grupowych regulują przepisy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.