„Proszę o informację dot. zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy. Na jakich zasadach, jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania w ZUS, jakie oświadczenia do urzędu skarbowego? Jakie potrzebne są pozwolenia i formalności z tym związane?”

Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą posiadać m.in. zezwolenie na pracę. Jednak przedsiębiorcy chętnie korzystają z ułatwień, jakie przewiduje w tym zakresie polskie prawo w odniesieniu m.in. do pracowników z Ukrainy.

Ułatwienia w zatrudnieniu – procedura na oświadczenie

Warto też wiedzieć, że od czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji nie mają obowiązku posiadania wizy uprawniającej do pracy w Polsce. W ramach ruchu bezwizowego pobyt w Polsce może trwać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. W tej sytuacji pracodawcy mogą skorzystać z tzw. procedury oświadczeniowej, czyli złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jeżeli przedsiębiorca wybiera taki krok to składa oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja jest płatna i wynosi 30 zł.

Inną zmianą jest konieczność …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.